Superhero Jesse!
photo courtesy of Vashti Whitfield

Superhero Jesse!

photo courtesy of Vashti Whitfield

Indigo Sky.
photo courtesy of Vashti Whitfield.

Indigo Sky.

photo courtesy of Vashti Whitfield.

a photo of Andy and Vashti’s adorable children, Jesse Red and Indigo Sky, at the beach.

photo courtesy of Andy’s wife, Vashti

a photo of Andy and Vashti’s adorable children, Jesse Red and Indigo Sky, at the beach.

photo courtesy of Andy’s wife, Vashti

here is a adorable photo of Andy and Vashti’s children, Jesse Red and Indigo Sky, playing chess. taken 2 days ago.

photo courtesy of Andy’s wife, Vashti

here is a adorable photo of Andy and Vashti’s children, Jesse Red and Indigo Sky, playing chess. taken 2 days ago.

photo courtesy of Andy’s wife, Vashti